Farklı şekillerde tanımlanmakla birlikte, Lojistik başka bir üretime kaynak sağlayan nesnelerin, ihtiyaç duyulduğu andaki ilk temin edildiği noktadan, kullanım aşamasına kadar geçen süre içinde bulunduğu trafiğin en ekonomik ve en süratli şekilde sağlanması faaliyetlerinin tümüdür.  Daha genel anlamda, bir ürünün kullanım yoğunluğuna göre stoğunun tutulmasıdır ve yaşamın içindeki aktivitelerin tamamında var olan bir olgudur.

Lojistik hizmetin sağlıklı olarak verilebilmesi için lojistik depoların özel birtakım planlama kriterleri ile planlanarak dizayn ve inşa edilmeleri gerekmektedir. Sahip olduğumuz bilgi beceri ve tecrübelerimizle Demsan olarak Lojistik depo yatırımın yapılması düşünülen bölgelerin seçiminden, depoların yapımına ve depoların yönetimine kadar ki tüm süreçlerde hem taahhüt hem de müşavirlik olarak  hizmet vermekteyiz.

LojistikLojistik depo yatırımı

  Bölgesel değerlendirmelerin yapılması
  Yönetimsel değerlendirmelerin yapılması
  Maliyet analizlerinin yapılması
  Süreç analizlerinin yapılması

Lojistik depo yapımı

  Çelik veya betonarme taşıyıcılı her türlü yapı inşaatı
  Mekanik ve elektrik sistemlerinin kurulması

Lojistik depo yönetimi ve Müşavirlik hizmetleri

  Depo yönetim sistemlerinin kurulması
  Mekanik ve elektrik sistemlerinin kurulması
  Depo içi ekipmaların temini
  Müşavirlik hizmeti